Services

Hvordan kan vi hjælpe?

Taksonomiforordningen og ESG-rapportering

Denne nye EU-forordning er et vigtigt skridt i retning af at, skabe mere gennemsigtighed og bæredygtighed. Taksonomiforordningen har til formål at skabe en fælles standard for vurdering af bæredygtighed. Det betyder, at mange virksomheder og investorer nu er forpligtet til at rapportere om, hvordan deres aktiviteter påvirker miljøet og samfundet på en ensartet og transparent måde. Dette kommer naturligvis til at dryppe ned igennem supply-chain og sætte krav til virksomheder der ikke nødvendigvis er forpligtet til at rapportere.

U-ACT hjælper med at rapporterer på al jeres IT-udstyr og optimerer jeres Co2 fodaftryk, så I scorer højere i jeres ESG-rapport. 

I vores blogindlæg, giver vi dig en grundig gennemgang af de kriterier, der anvendes til at vurdere bæredygtighed, herunder miljømæssige, sociale og governance-aspekter. Du kan også finde information om, hvordan Taksonomiforordningen implementeres i Danmark og resten af EU, herunder tidsplaner og krav til rapportering. Vi giver dig også en oversigt over de potentielle fordele og udfordringer ved at overholde Taksonomiforordningen, og hvordan den kan påvirke din virksomheds bæredygtighedsstrategi.

Håndtering af brugt IT-udstyr

U-ACT specialiserer sig i at håndterer brugt IT-udstyr på en sikker, ansvarlig og miljøvenlig måde, samtidig med at overholde GDPR-reglerne for datasikkerhed. Denne service kan hjælpe jer med at undgå potentiel bøder eller retssager på grund af manglede overholdelse af GDPR-regler. Samtidig sørger vi for at jeres brugte IT bortskaffes korrekt eller genanvendes. Vi ønsker at dele gevinsten med jer, derfor deles gevinsten på det brugte IT-udstyr, der bliver solgt, mellem U-ACT og jer. 

Vores service kan omfatte, afhentning af brugt IT-udstyr, datasletning, genanvendelse eller bortskaffelse, overholdelse af GDPR-regler og rapportering. Denne service er en effektiv måde for virksomheder at sikre, at deres brugte IT-udstyr bliver håndteret korrekt i forhold til både GDPR-reglerne og miljøet. Dette kan bidrage til at øge bevidstheden om bæredygtighed og miljøbevidsthed blandt virksomhederne og hjælpe med at minimere den negative miljøpåvirkning fra IT-udstyr.