Cookies og persondatapolitik

U-ACT’s hjemmeside indsamler og anvender cookies med det formål løbende at forbedre og målrette indholdet for den enkelte bruger. Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende U-ACT’s hjemmeside.

Indsamling af data ved besøg på vores hjemmeside

U-ACT har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Når du har besøgt vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om brugeren:

 • Hvilke sider du har kigget på og hvornår – brugerens ”elektroniske spor”
 • Hvilken browser du bruger
 • Hvilken ip-adresse du tilgår hjemmesiden fra
 • Når du browser på nettet, efterlader du dig et “elektronisk spor”, som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, f.eks. “Jeg vil gerne se siden, der hører til adresse www.u-act.dk

 

Formålet med indsamlingen

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan U-ACT bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på http://www.u-act.dk U-ACT kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra f.eks. en søgemaskine.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af U-ACT’s hjemmeside.

Indsamling ved tilmelding til U-ACT’s nyhedsbreve eller arrangementer

 • Ved tilmelding til U-ACT’s nyhedsbrev eller til et arrangement registreres følgende oplysninger: fornavn, efternavn, firma og e-mailadresse.
 • Oplysningerne anvendes til automatisk at sende dig U-ACT’s nyhedsbrev.
 • Oplysningerne (fornavn, efternavn, firmanavn, e-mailadresse og telefonnummer) registreres i U-ACT’s CRM system.
 • Medarbejdere hos U-ACT har adgang til en liste over abonnenter.
 • Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke.

 

Indsamling ved henvendelse i en konkret sag

Ved henvendelse til U-ACT via internettet i forbindelse med en konkret sag, eller hvis din henvendelse giver anledning til, at der oprettes en sag, vil din henvendelse blive gemt elektronisk samt skrevet ud og lagt på sagen.

Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med U-ACT’s øvrige korrespondance

Se hvor vi bruger cookies her

Persondatapolitik

Formålet med indsamlingen

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan U-ACT bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på http://www.u-act.dk. U-ACT kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra f.eks. en søgemaskine.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af U-ACT’s hjemmeside. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig. De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

2.    Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

3.    På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

4.    Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

5.    Hvem deler vi dine personoplysninger med?

6.    Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande beliggende uden for EU/EØS?

7.    Hvor stammer dine personoplysninger fra?

8.    Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

9.    Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dyne personoplysninger?

10. Hvilke rettigheder har du?

11. Klage til Datatilsynet

 

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
U-ACT A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
U-ACT A/S
Generatorvej 15
2860 Søborg
CVR.nr. 43990683

info@u-atc.dk  

2.    Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services
 • Udsendelse af målrettet markedsføringsmateriale
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores website, produkter og services
 • For at yde dig den optimale kundeservice
 • I forbindelse med et eventuelt opstået retskrav

 

3.    På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores behandling af dine personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen følger af:

·       Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f) – Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn. Vi bruger samtykke ift. markedsføring som fx nyhedsbreve. Det er til en hver tid muligt at sige nej tak og tage sit samtykke tilbage.

 

Når du handler på vores webshop, vil behandlingen være nødvendig for at opfylde den kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b)

 • I visse tilfælde kan behandlingen være nødvending for at opfylde en retlig interesse.
 • Forpligtelse der påhviler U-ACT, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c). Dette er eksempelvis tilfældet ved behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen er også nødvendig for, at U-ACT eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Legitime interesser udgør i denne forbindelse; 

Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser eller for at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på http://www.u-act.dk eller http://www.shop.u-act.dk såsom e-mailadresse. Oplysningerne vil ikke blive behandlet på en måde hvor du er direkte identificerbar.

 • Identifikation af risikable transaktioner med henblik på bekæmpelse af online svindel

4.    Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Navn, firmanavn og adresse
 • E-mail og telefonnummer
 • Indholdet af selve henvendelsen, herunder f.eks. kundereklamationer 
 • Ordreinformationer, købshistorik og sagsnummer

 

5.    Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler oplysninger om dig med:

 • Vores leverandører af IT-services (databehandlere)
 • Eksterne revisorer
 • Facebook og Google med henblik på fremvisning af markedsføringsmateriale på deres platforme
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel

 

6.    Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?
Dine personoplysninger behandles af databehandlere placeret uden for EU/EØS:

Google Inc, USA, overførsel ved brug af standardkontrakter.
Google Inc benytter underdatabehandlere i en række tredjelande, som du kan finde her: 
https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/

Facebook, Inc, USA.

Du kan anmode om en kopi af aftalen, der regulerer overførslen af personoplysninger ved at skrive til info@u-act.dk

 

7.    Hvor stammer dine personoplysninger fra?
De personoplysninger vi behandler stammer fra dig og cookies.

 

8.    Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi gemmer de oplysninger, som vi har registreret om dig i 5 år fra ophør som medlem eller kunde til U-ACT A/S. Denne opbevaringsperiode er fastsat på baggrund af hensynet til eventuelle regnskaber, reklamationer og lign. 
Transaktionsoplysninger gemmes forsat i 5 år fra transaktionsdagen jf. Bogføringsloven.

 

9.    Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dine personoplysninger?
Ved ændring i vores behandling af dine oplysninger modtager du en e-mail.

 

10.Hvilke rettigheder har du?
Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig: 

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse af dine oplysninger
 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at transmittere oplysninger
 • Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger
 • Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos U-ACT slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:
 • Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og U-ACT ikke kan påvise legitime grunde til behandlingen, der går forud for indsigelsen. Hvis der gøres indsigelse mod direkte markedsføring, skal behandlingen stoppe.
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet
 • Oplysningerne ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med reglerne

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål vedrørende behandling af dine personlige data, kan du kontakte U-ACT A/S direkte på info@u-act.dk

 

11.Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk.